Brielle gaat van afval naar grondstoffen

fillwzc4mcw0odbd-gemeentehuis-brielle-stadhuisBRIELLE – Het college van B&W wil in 2017 het huidige afvalstoffenbeleid ombuigen naar grondstoffeninzameling. Op deze manier wil de gemeente Brielle werken aan een duurzame en meer milieubewuste leefomgeving van haar inwoners. Tegelijkertijd werkt de gemeente mee aan het landelijke beleid om 75 % van het huishoudelijk vuil te scheiden. In 2020 is het de bedoeling dat per inwoner van Brielle slechts 100 kilo restafval per jaar naar de verbrandingsovens gaat. Nu is dat meer dat 300 kilo per inwoner. Een belangrijke wijziging bij het beleid van grondstoffeninzameling is het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’. Voor de te recyclen restproducten zoals plastic, metalen en drankverpakkingen (PMD), groente, tuin en fruitafval (GFT), en voor oud papier en karton (OPK) komen aparte grondstoffencontainers (kliko’s) bij de huizen. Het restafval kunnen de inwoners vanaf volgend jaar vanwege hygiëne en effectiviteit ieder moment van de dag deponeren in ondergrondse containers.

Invoering in 2017

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan van het college van B&W zal de gemeente 2017 gebruiken om de veranderde wijze van inzameling van grondstoffen en restafval gefaseerd in te voeren. Er worden op loopafstand van de huizen in de wijken ondergrondse containers geplaatst voor het restafval. De bewoners worden betrokken bij de locatiekeuze voor deze containers. De gemeente zal de inwoners informeren over de wijzigingen in het ophalen van de recyclebare grondstoffen aan huis

Landelijk beleid

De toenemende schaarste aan grondstoffen vraagt om een andere benadering van afvalstoffen. Veel grondstoffen gaan nu verloren door stort en verbranding. Bovendien belast de afvalverbranding het milieu. De regering streeft ernaar om afgedankte materialen zo veel als mogelijk weer als grondstof te gebruiken. En de stroom restafval sterk te verminderen. Door het huidige afvalbeleid om te buigen naar grondstoffenbeleid werkt de gemeente Brielle mee aan de doelstellingen om duurzamer en milieubewuster met de leefomgeving van haar inwoners om te gaan. Ook wordt zo voldaan aan de landelijke en Europese doelstellingen om afvalscheiding te vergroten. Een positief gevolg kan zijn dat ook de kosten voor afvoer van restafval omlaag gaan (minder tonnage) en de opbrengsten voor grondstoffen verhogen.

Bron: www.voorne-putten.nl

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Nieuws and tagged , , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight − = 5

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>