Vier koninklijke onderscheidingen uitgereikt in Brielle

FillWzc4MCw0ODBd-koninklijke-onderscheiding-brielle-2016-foto-dammie-roosa-P4260017BRIELLE – Op dinsdag 26 april kregen vier personen in Brielle de onderscheiding Lid in De Orde van Oranje-Nassau: Cok ten Berge voor haar vrijwilligerswerk bij de St. Leonardusschool en bij de Rooms Katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen te Brielle; Ellis Thiel voor haar vrijwilligerswerk bij Stichting City Management Brielle, Bruisend Brielle en de Brielse winkeliersvereniging; Martin Kroesen voor zijn vrijwilligerswerk bij de brandweer; Nelly Tangele voor haar vrijwilligerswerk bij de gymnastiekvereniging Holle Mare in Zwartewaal.

 

Mevrouw C.M.M. Ten Berge-van der Wee – 5 januari 1945
Mevrouw Ten Berge heeft zich gedurende een lange periode verdienstelijk gemaakt voor de samenleving (al ruim 35 jaar). Zij is vanaf 1980 vrijwilligster voor basisschool St. Leonardus te Brielle waar zij begon als hulpouder om te ondersteunen in de klas. Later heeft zij zich voornamelijk ingezet als overblijfmedewerker. Daarnaast is zij in diverse functies actief voor de Rooms Katholieke Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen te Brielle. Een overzicht. 1980-heden: Vrijwilliger bij de RK basisschool St. Leonardus te Brielle. Mevrouw ondersteunde de kinderen bij het knutselen. Daarnaast ondersteunde zij de leerkrachten als nakijkmoeder en was/is zij actief als overblijfmoeder. 1980-heden: Vrijwilliger bij de RK Parochie HH Nicolaas Pieck en Gezellen te Brielle. Mevrouw was/is actief in meerdere commissies en werkgroepen. Zij bezocht/bezoekt en ondersteunde/ondersteunt hulpbehoevende ouderen en zij was actief als coördinator van de misdienaars.

 

Mevrouw P. Tangelde-Craane – 8 april 1947
Mevrouw Tangelde maakt zich gedurende een lange periode verdienstelijk voor de gymnastieksport. Zij is sinds 1975 in diverse functies actief voor gymnastiekvereniging Holle Mare te Zwartewaal. Zij is begonnen als lid van de Technische Commissie en heeft in de loop der jaren diverse functies bekleed binnen het bestuur van de vereniging. Ook was zij in verschillende functies actief voor de afdeling Voorne/Putten/Rozenburg van Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Een overzicht: 1981-1987: Lid van de commissie Reglementen. 1987-1997: Secretaris (1987-1995) en voorzitter van het rayon. Mevrouw voerde de onderlinge communicatie tussen en met deelnemende verenigingen van het Rayon KNGU en de KNGU en hield toezicht op de kosten. Daarnaast organiseerde zij de regionale wedstrijden. 1994-1998: Jurylid van regionale wedstrijden. 1994-2001: Cursusleidster. Zij leidde trainers op om leiding te kunnen geven aan diverse trainingsgroepen. Overige: 1975-heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid (1975-2008) en voorzitter (1996-2005) van de Gymnastiek vereniging Holle Mare te Zwartewaal. Mw. was actief als ledenadministrateur (2006-2013) en als voorzitter van de Technische Commissie. 2002-heden: Vrijwilliger bij vereniging Vrouwen van Nu afdeling Zwartewaal. Mevrouw helpt o.a. met de activiteiten die ondernomen worden, zet het meubilair klaar bij activiteiten en kleed de accommodatie aan.

 

Mevrouw E.A. (Ellis) Thiel-van Nieuwenhuijzen – 8 mei 1956
Mevrouw Thiel maakt zich gedurende een lange periode verdienstelijk voor de samenleving. Zo is zij vanaf 1998-heden secretaris van de Winkeliersvereniging/Brielse Belangenvereniging waar zij o.a. notuleert en vergunningen aanvraagt. Zij is eveneens actief betrokken bij Stichting City Management Brielle waar zij secretaris van is. Verder is zij behulpzaam bij nagenoeg alle activiteiten in de Brielse binnenstad. Een overzicht. 1998-heden: Secretaris van de Winkeliersvereniging/Brielse Belangenvereniging Brielle. Mevrouw verricht secretariaatswerkzaamheden en is actief met het organiseren van activiteiten en evenementen. 2005-heden: Bestuurslid Stichting Bruisend Brielle. Mevrouw is contactpersoon voor de gemeente en nooddiensten, verzorgt de notulen, vergunningen en de PR. 2011-heden: Secretaris Stichting City Management Brielle. Mevrouw bereidt vergadering voor, verzorgt de verslaglegging, controleert in-en uitgaande post en is betrokken bij de PR.

 

De heer M.J.N. Kroesen – 2 juli 1957
1978-2015: De heer Kroesen heeft zich op intensieve wijze als vrijwilliger ingezet voor de brandweer gedurende een periode van 37 jaar. Gedurende deze periode heeft hij vele extra taken uitgevoerd en was hij eveneens medeverantwoordelijk voor het onderhoud van het gereedschap en van het wagenpark. De heer Kroesen was actief als leider van de duikploeg. Hier moest hij ook zorg dragen voor het onderhoud van de duikuitrusting.

 

 

Tekst en foto’s ingezonden door Dammie Roosa

 

 

 

 

 

 

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Nieuws and tagged , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 8 = fifty six

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>