PvdA Brielle wil geluiddempende maatregelen bij Theemswegtracé

theemswegtraceBRIELLE – Ten noorden van het eiland Voorne-Putten wil Rijkswaterstaat het treintracé van het goederenvervoer van en naar de Europoort niet meer over de Calandbrug laten lopen. Rijkswaterstaat wil een nieuwe treinroute met nieuwe bruggen over de Rozenburgsesluis en de Thomassentunnel.

 

De Partij van de Arbeid vindt dat bij de aanleg hiervan extra geluiddempende maatregelen nodig zijn. Daarom heeft de partij contact opgenomen met het Tweede Kamerlid Duco Hoogland en hem gevraagd dit onderwerp bespreekbaar te maken in de Tweede Kamercommissie.

 

Europees is er het nodige subsidiegeld voor kunstwerken zoals bruggen, viaducten of nieuwe wegen. Daar valt ook deze nieuwe treinroute onder. De PvdA Brielle doet dan ook een beroep op Paul Tang, de Europese vertegenwoordiger op dit terrein, om zich in te zetten voor financiële steun voor maatregelen die de overlast terugdringen.

 

Voor de inwoners van het dorp Zwartewaal en de dorpen die tegenwoordig onder Nissewaard vallen zal het nieuwe treintracé veel geluidhinder meebrengen. Natuurlijk wordt uitgegaan van de maximale wettelijke geluidsbelasting van 55/65 DbA piek voor spoorwegverkeer, maar deze komt op de al hoge (maximale) belasting van het industrielawaai Europoort/Botlek. Daarbovenop komt nog het verkeerslawaai (ook maximaal) van de A15 met veel vrachtverkeer. Dit is bij elkaar opgeteld wel heel veel geluidsbelasting. Wat de PvdA betreft te veel!

 

De fractie van de Partij van de Arbeid Brielle wil dat dit tracé, dat op 700 meter van het dorp Zwartewaal ligt, er niet komt. De realiteit is echter dat de beslissingen al genomen zijn. “Wij willen in ieder geval dat er extra maatregelen worden genomen om de geluidbelasting zo laag mogelijk te houden. De leefbaarheid in het dorp zal aanzienlijk dalen als daar dagelijks (in de toekomst) tien treinen per uur langs komen.”

 

Aan de gemeenteraad van Brielle is de mogelijkheid geboden om mee te praten in de geluidtafel. “Dit is een bijeenkomst waar mensen met verschillende achtergronden hun inbreng kunnen hebben over dit onderwerp. In Brielle worden dan de taken verdeeld tussen coalitie en oppositie. De Partij van de Arbeid neemt, als oppositiepartij, natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid mee te praten, ook als je tegen een project bent. Er bestaat de mogelijkheid om positieve maatregelen, in dit geval geluidwerende maatregelen, te bepleiten. En die kans laten wij niet onbenut. Wij praten mee. In de geluidtafel, waar de PvdA dus ook deel van uitmaakt, blijkt dat naast dempende materialen, zoals speciale rails en liggers, ook extra isolatie mogelijk is, maar dat dit niet is opgenomen in het project. Wij willen dat de berekeningen zoals die worden gedaan door een ingehuurd deskundig bureau ook een variant met extra isolatie inhoud. Daar hebben wij tijdens het gesprek aan de geluidtafel ook stevig voor gepleit. Zoals gezegd, voor extra isolatie is wel extra geld nodig. Wij vragen steun hiervoor bij onze landelijke en Europese partijgenoten. Belangrijk vinden wij ook dat er nulmetingen aan de woningen in Zwartewaal plaatsvinden. Deze moeten over een langere periode worden gedaan. Wij hopen, dat wanneer extra maatregelen kunnen worden gerealiseerd, de inwoners van Zwartewaal, en de dorpen van Nissewaard, minder hinder zullen hebben van geluidoverlast.”

 

Ontwerp Notitie Reikwijdte en Retailniveau MER enz.

 

 

Bron: www.voorne-putten.nl

 

 

 

 

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Nieuws and tagged , , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


five + = 11

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>