Gemeente: kadernota gemeente Brielle onverwacht positief

geldBRIELLE – Het college van burgemeester en wethouders van Brielle heeft de kadernota 2016-2019 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Naar nu blijkt, wordt de komende jaren een overschot verwacht. Dit komt onder andere doordat de uitkeringen die de gemeente van de rijksoverheid krijgt meevallen. Het te verwachten overschot loopt op van ruim €350.000 in 2016 tot bijna €700.000 in 2019. Een en ander heeft gevolgen voor het ingezette bezuinigingstraject.

 

Als alle omstandigheden gelijk blijven, ontstaat pas vanaf 2023 weer een tekort. Naar inschatting bedraagt dat tekort in 2023 €550.000. Dit tekort ontstaat doordat in dat jaar de inzet van de gemeentelijke reserve vervalt.

 

Doordat eerder nog verwacht werd dat de gemeente vanaf 2017 te maken zou krijgen met grote tekorten, heeft de gemeenteraad eind 2014 een aantal concrete bezuinigingen vastgesteld en zoekrichtingen voor de nog benodigde bezuinigingen benoemd. Ook stemde de raad in met een traject om inwoners bij de bezuinigingsideeën te betrekken.

 

Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om de komende maanden te bezien op welke manier de gemeente om kan gaan met het te verwachten overschot. Het college zal de uitwerking dan in de nota van aanbieding bij de begroting 2016-2019 aangeven, zodat de raad dit kan betrekken bij de behandeling van de begroting in november.

 

Bij de uitwerking wil het college met name kijken naar de volgende aspecten:

 

  • Het scherper in beeld krijgen van de risico’s/gevolgen van de posten ‘ontwikkelingen’.
  • De eventuele verschillen die optreden tussen het opstellen van de Kadernota en het opstellen van de begroting (bijvoorbeeld de eventuele septembercirculaire van de algemene uitkering).
  • De mogelijkheid om het overschot te gebruiken om minder beroep te hoeven doen op de gemeentelijke reserve. De reserve kan hierdoor langer ingezet worden.
  • Het mogelijk terugdraaien van concrete bezuinigingen.
  • Bepalen hoe omgegaan kan worden met de bezuinigingszoekrichtingen waar inwoners over hebben meegedacht.
  • Overwegen of er ruimte is voor nieuw beleid.
  • De gevolgen van de samenwerking op Voorne.

 

De gemeente heeft van inwoners heel veel verschillende ideeën ontvangen waarop volgens hen bezuinigd kan worden of waardoor de gemeente meer kan ‘verdienen’. Ook al ziet de verwachting er gunstig uit, de gemeente gaat wel door met het clusteren en beoordelen van de aangedragen ideeën op mogelijkheid/haalbaarheid en wenselijkheid.

 

De kadernota dient jaarlijks als voorbereiding op de bespreking van de meerjarenbegroting in november. De gemeenteraad bespreekt de kadernota op dinsdag 7 juli 2015.

 

 

Bron: www.voorne-putten.nl

 

 

 

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Nieuws and tagged , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three × = 12

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>