Vereniging Vrienden Brielse Meer actief met vignet en pr

vvbm-brielse-meer-300x200BRIELLE – De Vereniging Vrienden van het Brielse Meer werkt aan meer bekendheid en is hiervoor momenteel aan het flyeren. Ook zijn er T-shirts vervaardigd (€9,95), waarmee kopers de vereniging steunen. Onlangs is het verenigingsbestuur op gesprek geweest bij Groenservice Zuid-Holland (GZH) en naar aanleiding daarvan wordt nu gewerkt aan een vignet voor gebruikmaking van het Brielse Meer. “De vereniging is al goed op weg, maar we kunnen nog steeds leden gebruiken die ons steunen.”

 

 

 

Ingezonden bijdrage van de Vereniging Vrienden van het Brielse Meer

Een iedereen weet dat het Brielse Meer een meer is in de provincie Zuid-Holland en dat het ten noorden ligt van de vestingstad Brielle. Tot voor 1950 vormde het meer de scheiding tussen Voorne en het Europoort-gebied. Het Brielse Meer heeft zich sindsdien tot een belangrijk watersport- en recreatiegebied ontwikkeld. Dit meer heeft zelfs een zeer belangrijke rol als zoetwaterbuffer dat de verzilting van Voorne-Putten, vanaf de Nieuwe Waterweg, tegengaat. Dit is nog maar ’n klein stukje naast de functie op recreatief gebied, zoals eerder was bedoeld.

 

Het recreatiegebied ‘Brielse Meer’ is een afgesloten rivierarm en stond vooral bekend als ‘groene oase’, maar waar is deze zogenaamde ‘groene oase’ gebleven? In rook op gegaan? Het meer is ongeveer tien kilometer lang en zeer geschikt voor vele watersportactiviteiten. Voorheen was het Brielse Meer vrij toegankelijk voor afmeermogelijkheden en bood aan weerszijden van het meer, aan de oevers, om zich te wagen op de vele ligweiden. Uiteraard zijn er aan het Brielse Meer meerdere jachthavens te vinden en ook een echt naturistenterrein. (Ik schrijf dit nu heel laatdunkend, maar zo bedoel ik dat niet). Natukreek kunt u vinden in Zwartewaal. Eigenlijk, als je ’t goed bekijkt, zou het meer een uitdaging moeten zijn voor welke vorm van recreatie dan ook.

 

Maar wat is er tegenwoordig meer in zicht? Juist ja! Oevers met zo veel riet, dat de waterkant niet eens te zien is. Steigers? Ik zou op dit moment niet eens weten hoe die er uitzien. Deze zijn zó ondergescheten door vele watervogels, dat deze niet meer loop- of begaanbaar zijn, omdat je over de stront uitglijdt! Voorts te denken aan de steigers die worden weggebroken, of waar steigerplanken tussenuit gehaald zijn. Of, te veel overhangende takken, waardoor paden ontoegankelijk worden. Wat dat betreft: het wordt er niet beter op!

 

Wat te denken aan de recreanten, in welke vorm of aard dan ook. Die hebben ook recht op een goed verblijf rondom het Brielse Meer. Waarom zijn de bankjes en de toiletgebouwtjes verwijderd, zodat deze mensen niet eens normaal even kunnen uitrusten en/of een behoefte kunnen doen. Trouwens, wat denkt men van het verwijderen van de prullenbakken of containers langs hetmeer? Je kunt niet eens meer normaal je boterhamzakje en leeg pakje melk kwijt.

 

Met dit alles in het achterhoofd: waar is nou de compensatie, zoals bedoeld was, in de jaren ’60? En … jarenlang zijn er donaties / sponsorbedragen uitgekeerd door de petrochemische industrie, zoals de Shell. Wie kan ons melden waar deze bedragen naar toegingen, wat is er mee gebeurd en waarom worden deze bedragen niet meer toegekend? Waar moeten wij als vereniging ons melden om de gelden weer te laten stromen waar het voor bedoeld zal moeten zijn? Vertel … . Ik wacht!

 

De organisaties, die ermee gemoeid zouden moeten zijn, zijn personen die geen weet hebben van de compensaties, en er maar van uitgaan, dat ze ‘ons’ recreatiegebied maar aan de natuur moeten teruggeven. Democratie, leven en laten leven voor de recreant op en rondom het meer bestaat in hun ogen niet meer! Ze zijn ‘natuurblind’ geworden.

 

Om dit alles zijn wij, Vereniging Vrienden van het Brielse Meer, in de bres gesprongen en in de tussentijd is er al heel veel veranderd. Inmiddels zult u best op de hoogte zijn, dat wij eerst een actiegroep waren en dit tot het jaar 2012. Deze actiegroep werd geleid door Jilles en Mieke van den Tol, maar Jilles, de ‘loper en aanvoerder’, deed enorm zijn best om de teloorgang van het meer tegen te gaan. Zij hebben destijds, door middel van een handtekeningactie, een punt proberen te maken. Zij hebben toen met deze handtekeningen een petitie aangetekend bij de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Deze waren toentertijd zó erg geschrokken, mede door de aangeleverde handtekeningen, dat er zo veel liefhebbers zich om het Brielse Meer zouden bekommeren. ‘Chapeau’, zou men tegenwoordig zeggen, voor de twee mensen die zich zo hebben ingezet.

 

Natuurlijk heeft dit zijn vruchten afgeworpen, waardoor de actiegroep is overgegaan tot een echte vereniging. Sinds 23 augustus 2012, zijn wij ten kantore van mr. P.J.M.G. Marres te Brielle, notarieel ingeschreven in het kadaster van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam, onder nummer 55-926 126 en dragen de naam Ver. Vrienden van het Brielse Meer. De vereniging is al goed op weg, maar we kunnen nog steeds leden gebruiken die ons steunen, want dit loopt, helaas, nog niet zo snel.

 

Na de oprichting van de vereniging is er al zo veel gebeurd en bepaalde punten zijn reeds behaald. Per datum van 21 juni 2014 is er een samenwerkingsverband tot stand gekomen met de S.O.B.M.N. (Stichting Overleggroep Brielse Meer Noord) en wordt tegenwoordig vertegenwoordigd door de heer J.M. de Blaey en als woordvoerder de heer J. Dorst. Als vereniging zijn wij daar uiteraard heel blij mee, waardoor wij samen sterker kunnen staan bij diverse acties of andere activiteiten. Als vereniging zijn wij dusdanig zo blij, dat we, samen met de S.O.B.M.N., flyers/folders hebben laten maken, zodat heel Voorne-Putten, of eigenlijk iedereen, ons kan leren kennen. Ook zijn er T-shirts in omloop. Voor een klein bedrag ad €9,95 bent u de eigenaar van een dergelijk shirt, waarmee u de vereniging steunt.

 

Pasgeleden zijn wij als bestuur van de vereniging op gesprek geweest bij de G.Z.H. En hebben het een en ander besproken, waaronder het onderhoudsbeleid. Ook hebben we geïnformeerd naar het (her-)opnieuw invoeren van een soort van vignet voor het gebruikmaken van het Brielse Meer. Zo’n soort vignet zal dan bij de Voornse Sluis aan te schaffen zijn. U zult begrijpen, dat wij naarstig op weg zijn om een dergelijk vignet weer voor elkaar te krijgen. Volgens het G.Z.H. zullen wij daar zelf achteraan moeten, en dan per direct contact op te nemen met het waterschap Hollandse Delta. Thans zijn wij druk in beraad voor de opmaak van een dergelijk vignet, voordat wij in contact treden, daar wij per direct op de zaak kunnen inspringen.

 

Website: http://www.devriendenvanhetbrielsemeer.nl/

 

 

 

 

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Nieuws and tagged , , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


3 − two =

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>