Voetbaljongens van Plezier

schrijvenBRIELLE –

 

Beste Leen,

Je eindigde je ingezonden stuk met de titel  ‘Ballentent’ van 25 februari met een opmerking over ‘onze voetbaltijd.’ Ik wil daar graag even op inhaken, omdat ik heb vernomen dat binnen de hedendaagse Brielse voetbalgemeenschap rare dingen gebeuren.

 

Leen, onze voetbaltijd was toch simpel? Je speelde met je vriendjes zo’n beetje je hele jeugd in dezelfde elftallen en diegenen die goed genoeg waren en niet te vroeg met bier en meisjes begonnen, kwamen uiteindelijk met elkaar in de selectie. Het waren niet altijd allemaal even grote talenten, maar eens in de zoveel tijd had je een prima lichting met echt bijna allemaal uitstekende voetballers. Dat waren qua resultaat de superjaren, waar je als selectiespeler vaak met het meeste plezier aan terugdenkt. Het kwam zelfs een enkele keer voor dat je kampioen werd, met alle gebruikelijke festiviteiten tot gevolg. Het mooiste van onze voetbaltijd was echter dat je van hoog tot laag echte vriendenteams had, maar bovenal dat er een sterke binding bestond tussen de spelers in het veld en de vele toeschouwers die langs de lijn genoten van hun tweewekelijkse voetbaluitje. Die toeschouwers, enerzijds de groepsprestatie van het eerste elftal volgend, anderzijds met onverholen trots de individuele prestatie aanschouwen van selectiespelers als je zoon, buurjongetje, neefje, etc. waar je ‘iets’ mee had vanuit de Brielse gemeenschap.

 

Toch is ‘onze tijd’ nog niet zo heel lang geleden, maar wat is er veel veranderd Leen. De fusie naar VV Brielle is nog maar vier jaar een feit. In de laatste jaren voor de fusie zag je al een verschil ontstaan tussen de beide fusieverenigingen W.R.W. en SC Voorne. Waar W.R.W. nadrukkelijk koos voor prestatief voetbal, bleef SC Voorne vasthouden aan de doelstelling waar een lokale voetbalvereniging voor bedoeld zou moeten zijn: een ‘organisatie’ voor en van je lokale gemeenschap met de voetbalsport als gemeenschappelijk doel. Dat is hoe ik de voetbalvereniging ook in ‘onze tijd’  altijd heb beleefd. Dat daarbij een groot sociaal aspect om de hoek kwam kijken door op zaterdag- of zondagmiddag met de mensen uit je sociale netwerk, vertoevend langs de lijn of een lekker biertje drinkend in de voetbalkantine, je werk, de lokale ontwikkelingen of de laatste roddels te bespreken, was en is een net zo belangrijk, zo niet belangrijker aspect, dan de prestaties van het eerste elftal.

 

Bij W.R.W. stonden de laatste jaren van haar bestaan alleen nog maar spelers van buitenaf in het veld en het ontbreken van eigen spelers uitte zich in het geringe aantal toeschouwers en dus ook in een afkalvende sociale functie die een vereniging in een gemeenschap als Brielle zou moeten vervullen.

 

Met de fusie zag je dat het beste van beide werelden werd samengevoegd. Een prima mix van prestatief en recreatief voetbal door eigen spelers en een aantal spelers van buitenaf, waarvan een aantal bovendien dusdanig goed ‘ integreerden’  dat ze al snel het predicaat van “eigen speler” kregen. Daarnaast prima investeringen in de eigen jeugd. Zowel financiële investeringen, maar zeker ook in andere vormen door tijd en energie in de jeugd te steken door enthousiaste vrijwilligers en professionele jeugdtrainers. Zelfs een heuse voetbalschool is geïntroduceerd, met als doel op termijn eigen spelers af te leveren die het niveau van de selectie elftallen aankunnen.

 

Deze aanpak werpt dan ook zijn vruchten af. Ten eerste een enorme toestroom van vooral jeugdleden, maar gelijk ook een geweldig succes voor het eerste elftal door in vier jaar tijd door te stromen van de 3e naar de 1e klasse. Bovendien kan ik uit eigen ervaring bevestigen dat de sociale functie van de vereniging floreerde als nooit tevoren qua aantallen toeschouwers en gezelligheid langs de lijn en in de kantine. Kortom, het door het bestuur ingezette beleid werpt van het begin af aan zijn vruchten af. Complimenten daarvoor!!

 

Leen, wat bezielt mensen dan om af te wijken van deze prima mix van prestatie en gezelligheid en door te slaan naar het prestatieve? Want wat constateer ik de laatste tijd? Een technische commissie die van uit het bestuur een gedelegeerde verantwoordelijkheid heeft voor de juiste samenstelling van de selectie spelersgroep en technische staf. Wat doet deze technische commissie? Ze zeggen het contract op van de trainer die een geweldige prestatie heeft neergezet, die prima in de groep ligt en zeker in staat moet worden geacht om de sportieve ambities van de vereniging met deze spelersgroep nog minimaal een of zelfs meerdere jaren waar te kunnen maken. Deze mening wordt door de enige professional in de technisch commissie onderschreven en besloot naar aanleiding van dit besluit zelf ook op te stappen.

 

Daarna is door de resterende amateur TC-leden, ongetwijfeld gesouffleerd door leden van de vijfde colonne, een aantal veranderingen aangekondigd, waarvan enkele ronduit als stupide en zelfs stuitend kunnen worden bestempeld:

 

 

  • Clubmensen met een jarenlange staat van dienst bij het eerste elftal wordt de wacht aangezegd, omdat ze niet representatief genoeg zouden zijn.
  • De technische staf en spelers worden voortaan geacht om op wedstrijddagen een kostuum te gaan dragen.
  • Brielse spelers wordt nu al te kennen gegeven dat ze voor het komend seizoen niet meer op een plaats in het eerste of tweede elftal hoeven te rekenen ‘tenzij het anders loopt’ (lees: tenzij we geen speler van buitenaf kunnen aantrekken).

 

Naast deze ronduit stupide maatregelen, lees ik met regelmaat in de media dat de ene na de andere speler van buitenaf bij Brielle komt voetballen. Deze week nog nota bene op de voorpagina van de Brielsche Courant het bericht dat een speler van ASWH (Hoofdklasse) bij VV Brielle komt voetballen ‘om het plezier in voetbal, de sfeer en de ambitie van de club.’

 

Leen, zal ik je eens een publiek geheim verklappen; dat zijn niet de echte redenen waarom dergelijke spelers naar VV Brielle komen. De echte reden is dat zij hun diensten aanbieden voor geld, net zo als de meisjes van plezier dat doen. We hebben het hier dus niet over meisjes maar jongens van plezier, zeg maar voetbaljongens van plezier.

 

Jongens die, omdat ze wel een aardig balletje kunnen trappen, geld voor dit kunstje vragen, maar het volgend seizoen net zo snel weer weg zullen zijn als ze bij een andere vereniging 100 euro meer kunnen vangen.

 

Die jongens van plezier kun je het eigenlijk niet kwalijk nemen, zolang er personen zijn die voor hun diensten willen betalen. En laten die personen nu de leden van de TC zijn, die met een zak geld van sponsors lopen te zwaaien. Geld van dezelfde sponsors die binnen zijn gehaald onder de toezegging dat het percentage voetbaljongens van plezier beperkt zou blijven en er gekozen zou gaan worden voor eigen jongens. Niet dus!

 

Leen, als ik alles zo een beetje samenvat, zal er vanaf komend seizoen weinig over zijn van de gezelligheid en de sociale functie van de vereniging en zouden we zomaar kunnen worden beroofd van ons tweewekelijks voetbaluitje, omdat voor ons als Brielle supporter de “binding met het veld” ontbreekt. En dat als gevolg van de ambitie van een beperkt aantal lieden die ten koste van alles op zo’n kort mogelijke termijn Hoofd- of zelfs Topklasse met een elftal van voetbaljongens van plezier wil halen. Dat eigen jongens op die manier het zicht op selectievoetbal wordt ontnomen en besluiten elders hun hun voetbalambitie waar te maken, laat hen koud. En denk niet dat dat niet gebeurt, want op dit moment loopt een volledig  selectie elftal van talentvolle Brielse spelers rond met vergevorderde plannen om in zijn geheel over te stappen naar een buurvereniging. Dat vrijwilligers zullen gaan afhaken, omdat het niet ‘goed voelt’ dat die opgeschoten jochies van plezier zaterdags behoorlijke bedragen vangen, terwijl de vrijwilligers met hart en ziel hun liefdewerk oud papier uit pure clubliefde uitvoeren, interesseert ze geen zak. Dat trouwe supporters weg zullen gaan blijven, omdat ze geen enkele binding meer hebben met enig speler in het eerste, zal ze worst zijn. Dat sponsors hun financiële bijdragen staken, kan niet waar zijn. Dat VV Brielle daardoor hetzelfde kan overkomen als talloze, gerenommeerde en grote amateur voetbalverenigingen die, door soortgelijke ambities na te streven volledig ten gronde zijn gericht, willen ze tenslotte ook niet onderkennen.

 

Zolang het elftal van de jongens van plezier maar een of twee klassen hoger kan spelen. Is dat omdat dat zo hoort bij een vereniging met zo’n mooi complex of om te snoeven dat “wij” de grootste en beste van het eiland zijn? Of is het misschien gewoon zo basaal en alleen bedoeld om eigen ego’s te strelen?

 

Mijn advies aan het bestuur van VV Brielle: Let heel goed op uw zaak, voordat het te laat is. Laat de sociale functie van de vereniging organisch, maar goed georganiseerd en gestimuleerd groeien. Dan garandeer ik u met 100% zekerheid dat succes binnen alle facetten van de vereniging ‘vanzelf’ komt en zeker ook op het prestatieve gebied!

 

Zet u de nu ingeslagen weg door, voorspel ik u een niet te onderschatten negatieve spiraal, waarover ik hierboven een tipje van de sluier heb opgelicht. “Hebt gezonde ambitie, maar verlies niet uit het oog wat je al hebt en heel makkelijk kunt kwijtraken als de negatieve spiraal wordt ingezet! “

 

Leen, laten we hopen dat de ogen van het bestuur opengaan, zodat we het langs de lijn weer gewoon over de huidige voetbaltijd kunnen hebben en tot de conclusie komen dat deze ten opzichte van ‘onze’ goede oude voetbaltijd gelukkig niet zo heel erg is veranderd. Behalve dan dat we tegenwoordig een geweldig mooi complex hebben en een selectie met een enkele speler van buitenaf.

 

Als dan 99% van de supporters zaterdags tevreden langs de lijn staat, omdat het eerste elftal gewoon lekker bovenin ‘meedraait’ in de 1e (!) Klasse en op termijn zicht houdt op verdere promotie met een team, dat straks louter bestaat uit de nu al aanstormende eigen talenten, kunnen we daar, na afloop van de wedstrijd, in de kantine met al onze voetbalvrienden en vriendinnen een heerlijke pils op nemen!

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Piet Nicolaas

 

 

 

 

 

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Ingezonden and tagged , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 3 = twenty seven

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>