Katers (Ingezonden)

schrijvenBRIELLE –

 

Hoi Leen,

Er zijn inmiddels al weer een aantal weken verstreken sinds onze laatste briefwisseling. Of moet ik zeggen jouw briefwisseling? Boze tongen beweren namelijk dat ‘onze’ briefwisseling een opzetje is, waarbij jij de schrijver zou zijn van beide stukken. Dat wil ik dus bij deze uit wereld helpen. Ondanks dat je me na aan het hart ligt en we over veel zaken hetzelfde denken, zijn wij absoluut twee verschillende individuen. Dat ik om persoonlijke redenen onder een pseudoniem schrijf, doet daar niets aan af. Was wel leuk om in reactie daarop te lezen dat dat jij tenminste een vent bent die “meer ballen in zijn broek heeft” dan ik als anonieme schrijver. Toen ik die reactie las, verscheen er een grote glimlach op mijn gezicht, want uit onze gezamenlijke voetbaltijd en de daarbij horende kleedkamer humor, weet ik dat ze nog gelijk hebben ook.

 

Gisteravond ben ik weer eens ouderwets gezellig het Brielse nachtleven ingedoken. Wat een gezelligheid weer, maar toch heb ik vandaag een beetje spijt vanwege de overheersende katers.

 

Ik heb er vandaag namelijk twee tegelijk. Die ene kater wordt veroorzaakt door het overmatig alcoholverbruik. Eigen schuld denk ik dan, had ik in het gezelligste bruine café van Brielle (aan de haven) het maar bij een biertje moeten laten en die shotjes, om de feestvreugde te verhogen, moeten afslaan.

 

Vanwege deze kater heb ik vandaag maar een ouderwetse zondagse rustdag ingepland. Lekker in mijn trainingspak en pantoffels aan een beetje TV kijken en achter de computer het internet afstruinen.

 

Dat laatste had ik beter achterwege kunnen laten, want nu zit ik met twee katers opgescheept. Waar die tweede kater vandaan komt, vraag je? Check maar eens Wikipedia bij “Kater:”

 

Teleurstelling: de kater die komt later. Teleurstelling is een gemoedstoestand die men voelt wanneer aan een bepaalde verwachting niet wordt voldaan. Ook wanneer er geen sprake van een verwachting is maar slechts van hoop, kan men teleurgesteld worden. Over het algemeen komt men deze emotie snel te boven in de verwachting dat het beoogde doel alsnog bereikt zal worden, of door de realisering dat het toch niet zo belangrijk was. Indien het teleurgestelde gevoel aanhoudt, kan er meer aan de hand zijn dan een verstoord verwachtingspatroon. Onvervulde verlangens kunnen een patroon van frustratie of teleurstellingen veroorzaken.

 

Ik hoor je denken; waar heeft hij het nu weer over? Wel nu, tijdens mijn wekelijkse check op www.Brielle.nu kwam ik het stuk “Uitkomst evaluatierapport City Management Brielle openbaar” tegen, met daarin opgenomen de link naar het evaluatierapport van het City Management Brielle. Ik had dat rapport beter niet kunnen lezen, want de verdubbeling van mijn kater met deze teleurstelling had ik mij beter kunnen besparen.

 

Allereerst wil ik, los van de inhoud, het evaluatierapport zelf ter discussie stellen. Het ziet er op het eerste gezicht gelikt uit, een groot, professioneel bedrijf van faam dat in staat blijkt binnen een korte periode een lijvig rapport van 115 pagina’s op te leveren, op basis waarvan de gemeente Brielle een belangrijk besluit moet nemen. Ongetwijfeld prima consultants die tegen mooie tarieven deze evaluatie hebben uitgevoerd. Waarom dan toch weer een kritische noot van mijn kant? Omdat je tegenwoordig als kritische burger toegang hebt tot heel veel informatie en je jezelf niet tot consultant hoeft te benoemen om ergens iets van te vinden. Ik heb simpelweg maar weer eens de alomvattende kennisbron Wikipedia er op nageslagen en wat schrijft deze bron over het doel van een evaluatie:

 

Evaluatie is het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie teneinde de waarde van een resultaat of proces te bepalen. Hierbij kan het gaan om het waarderen van de resultaten van personen of bedrijven, maar ook om het waarderen van alternatieve oplossingen. Het begrip evalueren heeft ook als betekenis het schatten van het belang en de betekenis van een zaak.

 

In het evaluatierapport wordt in hoofdstuk 7 de opdracht met betrekking tot de evaluatie omschreven:

 

7.1 Het college van Burgemeester en Wethouders zal in het eerste kwartaal van 2015 een

evaluatie (doen) verrichten naar het functioneren van het Ondernemersfonds binnenstad Brielle,

waarbij in ieder geval aan de orde komen:

 

 • de wijze van financieren van het Ondernemersfonds;
 • de uit het fonds verrichte bestedingen;
 • de behaalde resultaten in de binnenstad (gekoppeld aan het activiteitenplan van het Plan

 

Ondernemingsfonds 2012-2015) met de uit het fonds verrichte bestedingen;

 • de resultaten van de onder 5. Genoemde prestatieafspraken;

 

Dus Leen, so far, so good zou je zeggen, toch? Ik ging er eens goed voor zitten, want volgens Wikipedia wordt een evaluatie als volgt uitgevoerd:

 

Bij het evalueren van alternatieve plannen wordt vaak gebruikgemaakt van een formele evaluatiemethode. Globaal kunnen drie groepen evaluatiemethoden worden onderscheiden die tot verschillende soorten uitkomsten leiden:

 • monetaire methoden
 • multicriteria-analyse
 • overzichtstabellen

 

In de literatuur worden verschillende formele evaluatiemethoden beschreven, behorende tot een van de drie hierboven beschreven categorieën. Voorbeelden zijn:

 

 • Kosten-batenanalyse (monetair)
 • Kosteneffectiviteitsanalyse (monetair)
 • Gewogen-sommatiemethode (multicriteria)
 • Evamix-methode (multicriteria)
 • Scorekaart (overzichtstabel)

 

Lekker concrete manieren dus om de resultaten van het City Management Brielle te meten en je als onderzoeksconsultant goed in vast te bijten om de destijds gestelde, meetbare doelstellingen te leggen langs de behaalde resultaten om vervolgens je advies af te geven of de gedane investeringen tot de gewenste resultaten hebben geleidt. Op basis daarvan zou de gemeentevervolgens een gewogen besluit kunnen nemen.

 

Wat schetst echter mijn verbazing om in het evaluatierapport in hoofdstuk 2 te lezen:

 

Hoofdstuk 2: methodologie van onderzoek

 

In hoofdstuk 2 wordt toegelicht hoe Ecorys te werk is gegaan. In een aantal interviews met bij het Brielse City Management betrokken personen en organisaties werd onderzocht hoe deze personen en organisaties denken over het City Management in het algemeen en over het CMB in bijzonder.

 

De oorspronkelijke opdracht nog even in herinnering roepend, heeft dit dure bedrijf dus blijkbaar niet onderzocht:

 

 • de wijze van financieren van het Ondernemersfonds;
 • de uit het fonds verrichte bestedingen;
 • de behaalde resultaten in de binnenstad (gekoppeld aan het activiteitenplan van het Plan

 

Ondernemingsfonds 2012-2015) met de uit het fonds verrichte bestedingen;

 

Ze hebben dus onderzocht hoe partijen denken over City management en het CMB in het bijzonder. Als ik opdrachtgever voor dit onderzoek zou zijn geweest, had ik het rapport op dat moment al terzijde gelegd en geweigerd de rekening voor dit onderzoek te betalen, omdat de gegeven opdracht niet correct is uitgevoerd. Echter, aangezien ik niet de opdrachtgever ben, maar slechts een gewone, Brielse burger, geef ik deze maar gewoon weg als (gratis) advies aan onze gemeente. Uit nieuwsgierigheid ben ik maar verder gegaan om de evaluatie te lezen.

 

Bij hoofdstuk 6 Conclusies en Aanbevelingen van het rapport aangekomen, neemt mijn hoofdpijn echter toe tot ondraaglijke proporties en ik vraag mij af of de eerste kater (overmatig alcoholverbruik) of de tweede (teleurstelling) hier de oorzaak van is.

 

Ik lees veel dure woorden, omfloerst taalgebruik en bovenal verbazingwekkend veel vragen. Je zou toch van zo’n duur advies bureau juist antwoorden in plaats van vragen verwachten?

 

Ik kan het op deze zware dag echt niet opbrengen om de conclusies tot gewone mensentaal terug te brengen. Dus Leen, ik doe een beroep op jou als kunstenaar van het woord en daag je uit om deze conclusies punt voor punt te “vertalen” in een poging onze bestuurders te helpen om het juiste besluit te kunnen laten nemen en aan onze Brielse medeburgers in heldere taal duidelijk te maken wat nu de daadwerkelijke conclusies zijn.

 

Een tweede uitdaging die ik je mee wil geven is om een interpretatie te geven van de op pagina 39 van het rapport vermelde statement:

 

Tijdens de interviews is door meerdere organisaties naar voren gebracht dat het kan voorkomen dat leden van het (dagelijks) bestuur van het CMB het initiatief nemen voor niet in de begroting voorziene activiteiten of evenementen. Eén van deze evenementen – het Bevrijdingsfestival – is zelfs, in verhouding tot de omvang van het Brielse ondernemersfonds, grootschalig geworden. Dit specifieke evenement past niet in de marktprofilering van de Tachtigjarige Oorlog.

 

Ik twijfel namelijk aan mijn eigen interpretatie dat bepaalde bestuursleden op eigen houtje veel CMB-geld uitgeven aan een persoonlijk hobby van een collega bestuurslid, waarbij deze hobby bovendien niet past in het plaatje van activiteiten die door datzelfde CMB zouden moeten worden georganiseerd. Nogmaals, ik twijfel en kan het mis hebben dat hier sprake is van mismanagement en oneigenlijk gebruik van gelden, maar misschien kan jouw frisse blik op zaken mij op andere, positievere gedachten brengen.

 

Ik ben erg benieuwd naar je reactie en hoop snel van je te horen.

 

Voor nu wens ik onze bestuurders die, op basis van dit rapport, een besluit moeten nemen over de toekomst van City Management Brielle, heel veel wijsheid toe. Mocht dit besluit ze hoofdbrekens opleveren, kan ik ze adviseren om eens goed door te zakken in het Brielse nachtleven. Ik hoop voor hen dat het dan bij één kater blijft en die moeten ze dan maar op de koop toe nemen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Piet Nicolaas

 

 

 

 

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Ingezonden, Nieuws and tagged , , , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


9 + four =

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>