Woont u in Zwartewaal? Denk mee over de woningbouw!

zwartewaal-300x200ZWARTEWAAL – Voor de nieuwe klankbordgroep Woningbouw Zwartewaal zoekt de gemeente Brielle inwoners die weten wat er in hun omgeving leeft en die actief mee willen denken over de woningbouwplannen op de locatie parkeerterrein aan de Wilhelminalaan (‘Gaffelaarplein’). Woont u in Zwartewaal en wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep? Meldt u zich dan uiterlijk vrijdag 27 februari aan. De klankbordgroep start in maart en loopt naar verwachting door tot eind juni.

 

In 2014 besloot de gemeente om aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor beperkte woningbouw in Zwartewaal, die zo veel mogelijk recht doet aan de wensen van alle inwoners van de kern Zwartewaal. Om ervoor te zorgen dat de wensen van de inwoners op een goede manier meegenomen kunnen worden in de uitwerking van de plannen, besloot de gemeente om voor de woningbouwplannen een klankbordgroep op te richten.

 

De klankbordgroep denkt mee en adviseert over de stedenbouwkundige invulling van de woningbouw in de kern Zwartewaal, omgeving parkeerterrein aan de Wilhelminalaan (‘Gaffelaarplein’). De bouwonderneming ABB heeft een aantal verschillende plannen uitgewerkt die als basis dienen voor de advisering. De adviezen van de klankbordgroep neemt de ambtelijke organisatie mee in de ontwikkeling van het project en in de advisering aan het college van burgemeester en wethouders. De klankbordgroep adviseert over de ruimtelijke consequenties van de voorgestelde plannen, de verkeersaspecten en parkeren.

 

De klankbordgroep Woningbouw Zwartewaal bestaat uit vertegenwoordiger(s) van de Dorpsraad Zwartewaal, een vertegenwoordiger vanuit De Gaffelaar, vier inwoners van Zwartewaal (twee direct omwonenden* en twee inwoners uit het overige deel van Zwartewaal), vertegenwoordiging vanuit de bouwonderneming ABB, een ambtelijk secretaris (geen stemrecht), het sectorhoofd grondgebied van de gemeente Brielle en een lid van de welstandscommissie gemeente Brielle (het lid van de welstandscommissie heeft geen stemrecht maar is adviseur ‘op afroep’). De klankbordgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. De klankbordgroep komt zo’n zes keer bij elkaar en vergadert ’s avonds in Zwartewaal.

 

Aanmelden voor de klankbordgroep kan tot uiterlijk vrijdag 27 februari bij Ghislaine van der Vlies, ambtelijk secretaris van de klankbordgroep (e-mail g.vlies@brielle.nl of telefoon 471188). Mocht het aantal inwoners dat zich aanmeldt groter zijn dan het aantal beschikbare plekken, dan vindt selectie plaats via een loting door een notaris.

 

* Tot de ‘direct omwonenden’ worden gerekend: bewoners van de Wilhelminalaan 1 t/m 15 (oneven nummers), het Wilhelminaplein 1 t/m 7, de Hellehoek 9 t/m 14, 30 t/m 37, 50 t/m 57, de Gootsehoek 36 t/m 56 (even nummers) en de Clausstraat 1 t/m 14.

 

Bron: www.voorne-putten.nl

 

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Nieuws and tagged , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ nine = 17

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>