VV Vierpolders wil ook Brielse voorzieningen

VIERPOLDERS – VV Vierpolders bestaat inmiddels ruim tachtig jaar en heeft momenteel 270 leden. De voetbalvereniging is van mening dat de gemeente Brielle een financiële bijdrage moet leveren aan het complex, zodat de basisvoorzieningen op orde kunnen worden gebracht. “Dat heeft de gemeente in het recente verleden immers ook gedaan voor de twee andere Brielse voetbalverenigingen (vv Brielle en vv Zwartewaal)”, aldus voorzitter Henk van Marion.

 

Het ledenaantal van de voetbalvereniging is de laatste jaren aanzienlijk gestegen, tot 270 leden, en volgens voorzitter Henk van Marion zal deze groei doorzetten. “Je kunt VV Vierpolders vergelijken met het Penta/CSG Bahûrim. Naast het Maerlant college als megaschool blijft toch ook de kleinschalige school Bahûrim groeien. Dit is logisch, de verschillende scholen voorzien in de verschillen tussen de kinderen. Dat is bij voetbalverenigingen precies hetzelfde. Ook kleinere verenigingen voorzien in een belangrijke behoefte van kinderen. Wij hebben geen moeite met onze rol en gunnen VV Brielle dan ook hun succes. Wel vinden we dat de gemeente Brielle ook een bijdrage aan ons complex moet leveren. Dat hebben zij in het recente verleden immers ook gedaan voor de twee andere Brielse voetbalverenigingen (vv Brielle en vv Zwartewaal)”, aldus Van Marion.

 

Nieuw subsidiebeleid
“Onlangs schreef de gemeente Brielle haar nieuwste notitie ’Subsidiëring sportverenigingen’. Na bijna twee jaar schrijven van notities en het inhuren van diverse externe bedrijven en bureaus, die dan op hun beurt weer allerlei rapporten schreven, is er nu eindelijk een voorstel in de Brielse gemeenteraad. Het voorstel is om te komen tot een evenwichtige verdeling van de subsidies over de buitensportverenigingen. Van de verenigingen wordt echter een grotere eigen bijdrage gevraagd de komende jaren.” Van Marion is met dit laatste niet blij: “Deze lastenverzwaringen gaan we allemaal voelen en zal uiteindelijk grotendeels doorberekend worden in de contributie. Dat je in deze tijd van bezuiniging hier niet helemaal aan ontkomt, begrijpen we, maar het doet wel pijn. Je moet toch maar weer de gaten in de begroting van de club zien te dichten.”

 

Woest is hij echter om het feit dat de gemeente Brielle niet wil voldoen aan de wens van Vierpolders om een lichtinstallatie op het tweede veld te plaatsen en om de kleedkamers uit te breiden. “Van een evenwichtige en eerlijke verdeling kan alleen sprake zijn als alle drie de voetbalverenigingen – groot of klein – dezelfde basisvoorzieningen hebben om het nieuwe gemeentebeleid mee te beginnen. Op dit moment is dat absoluut niet zo. Wij worden door zowel de KNVB als de ingehuurde externe bureaus in het gelijk gesteld. Wij vragen met onze 270 leden nog niet de helft van de bijdrage die VV Zwartewaal (170 leden) heeft gekregen. Dus je kunt moeilijk zeggen dat we onredelijk zijn of overvragen. Punt is dat VV Vierpolders in het huidige voorstel deze voorzieningen niet krijgt, en dat kan de gemeente Brielle naar mijn mening niet maken. Hoezo evenwichtige verdeling?”

 

Jeugd
“De jeugd van Vierpolders draait echt heel goed”, zegt jeugdvoorzitter Anton van der Voorn. “Iedere leeftijdscategorie is bezet en ieder team heeft een prachtig gesponsord tenue. De jeugdtrainers zijn enthousiast, dat merk je aan het spel, aan hun gedrag buiten het veld en aan het plezier van de kinderen. Sommige kinderen zijn hier hele zaterdagen. Ze voelen zich hier enorm thuis. Het onlangs door de vereniging aangelegde pannaveld is een echte trekpleister en altijd bezet. Dit veldje voor de kinderen is door onszelf en met hulp van een goede sponsor betaald. Zo moet je creatief blijven om de kinderen te binden aan je club. We zien ook dat langzaam maar zeker steeds meer Brielse jeugd de weg naar VV Vierpolders weet te vinden. Het is als goed als kinderen kunnen kiezen tussen verenigingen. Een kleine vereniging straalt eerder gemoedelijkheid en een ongedwongen sfeer uit en voorziet daarmee in een behoefte.”

 

Dames en het eerste elftal
Vierpolders heeft ook een dameselftal actief, en wat voor een. “We doen dit jaar mee in de race voor het kampioenschap, we staan met DBGC op een gedeelde eerste plek”, zegt seniorencoördinator Bert Jonkers. “De dames brengen nog meer sfeer in de club en ze presteren ook nog eens heel goed. Bij Vierpolders kan je goed merken dat damesvoetbal in de lift zit. De jonge groep dames kan niet alleen aardig voetballen, ze zijn ook actief in het randgebeuren. Ze fluiten wedstrijden van de jeugd en sommige speelsters halen zelfs oud papier op. Dat is nu typisch Vierpolders.”

 

De prestaties van het eerste elftal vallen vooralsnog als enige uit de toon. “Toch begonnen we redelijk dit seizoen (zes punten uit de eerste vier wedstrijden), maar daarna is de klad erin gekomen. Blessures, schorsingen en werk”, het heeft allemaal meegespeeld volgens Jonkers. “Maar daar kan je je natuurlijk niet achter verstoppen. Er zijn momenten in de wedstrijden dat we heel redelijk spelen, maar ook momenten dat we het makkelijk weggeven. Er zit dus niks anders op dan keihard trainen, zodat we een ommekeer kunnen afdwingen. In het weekend van 8 tot en met 10 januari is de selectie met veertig man op trainingskamp geweest. Hopelijk heeft dit effect en staan de jongens er weer voor de derby op 24 januari tegen Zwartewaal.”

 

Lichtmasten
“Wij zijn hier dagen lang en soms zelfs bijna hele zomers aan het klussen”, zegt Andre Krowinkel, woordvoerder van de bouwcommissie. “Bij Vierpolders is dit allemaal vrijwilligerswerk. De douchegelegenheid is deze zomer aan de beurt en moet eens goed aangepakt worden. De plannen ervoor hebben we ook al. Mede gezien de groei van het aantal spelende dames en meisjes zouden we eigenlijk twee extra kleedkamers moeten hebben. Het meest frustrerende is wel dat de andere Brielse clubs nieuwe kleedkamers kregen of bestaande kleedkamers voor niets konden overnemen van de gemeente Brielle met een bedrag voor renovatie toe. Wij moeten tot op heden alles zelf betalen, dat houdt natuurlijk niemand vol. Bovendien is het gewoonweg  oneerlijk.”

 

“Onze financiële gezondheid is het gevolg van een verantwoord financieel beleid. Dit hebben wij te danken aan onze geweldige sponsors en de fantastische vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de mannen van het oud papier en de mannen van de bouwcommissie”, zegt penningmeester Martien van der Valk. “Wij streven er ook naar om de contributie laag en betaalbaar te houden in een tijd dat er door de overheid naar wordt gestreefd om zo veel mogelijk mensen te laten sporten. Dat zou de gemeente toch moeten aanspreken? Een contributieverhoging de komende jaren is bij de huidige voorstellen echter onontkoombaar. Dit is dan misschien nog wel uit te leggen, maar dan verwachten onze leden wel dat de basisvoorzieningen goed verzorgd zijn, net als bij de andere Brielse verenigingen. Zo zijn ook zes lichtmasten op veld twee noodzakelijk. Wanneer deze geplaatst zijn, kan je het overbelaste en te kleine trainingsveld ontlasten. Tevens kunnen we dan ook avondwedstrijden spelen. De KNVB en alle andere rapporten bevestigen de noodzaak hiervan, maar de gemeente Brielle heeft vooralsnog besloten om niet aan onze wensen te voldoen. Daar begrijp ik nu werkelijk niets van. In Zwartewaal staan 6 nieuwe masten en bij Brielle staan er 28. Gemeente Brielle heeft deze basisvoorzieningen verzorgd en het lijkt me dan ook alleszins redelijk als ze bij ons ook zes masten zouden plaatsen. Helaas is de gemeente dit niet van plan en lijkt zodoende met twee maten te meten.”

 

Sociale functie
“We zijn niet alleen een voetbalvereniging, maar hebben ook een heel belangrijke functie in het verdere dorpsgebeuren”, zegt secretaris Rini Heinen. “We zijn, samen met het Dijckhuis, ook de thuishaven van Sportweek Vierpolders en bovendien gymt en sport de lagere school hier in de zomermaanden. Als VV Vierpolders zou verdwijnen, zou het wel heel stil op het dorp worden. Een fusie met VV Brielle is in de gemeenteraad wel eens geopperd. Maar wij willen zelfstandig blijven. Je zou anders het hart uit het dorp snijden. Bovendien zouden onze 270 leden nooit bij het overvolle VV Brielle erbij kunnen. Hun velden worden al zwaar overbelast. Gelukkig hebben we met zowel VV Brielle als VV Zwartewaal een prima contact, daar hechten wij ook veel waarde aan.”

 

Advies aan gemeenteraad
“Wij zijn een Brielse vereniging met voor 99% Brielse leden. Onze leden betalen OZB en overige Brielse heffingen. Zij voldoen dus aan hun Brielse verplichtingen. Dan is het toch niet meer dan billijk dat onze leden ook recht hebben op Brielse voorzieningen”, zegt Van Marion. Hij heeft ook nog een advies voor de gemeenteraad van Brielle: “In de gemeenteraad zit je om je sociale en maatschappelijke betrokkenheid, uit geloofsovertuiging of wat voor reden ook. Maar je zit daar volgens mij ook om je inwoners gelijk te behandelen. Dat is in heel Nederland zo, dus ik ga er nog steeds vanuit dat dit ook in Brielle zo werkt en dan kunnen ze echt niet om onze bescheiden wensen heen”, besluit hij optimistisch.

 

Bron: www.voorne-putten.nl

 

 

 

 

Comments

comments

Dit bericht is geplaatst in Brielle spreekt, Nieuws and tagged , , , , . Bookmark deze pagina.
Add Comment RegisterLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


eight + = 13

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>